Çalışma Sistemimiz

1- EKSPERTİZ :  

Her türlü Kiralık ve Satılık Gayrimenkul Pazarlaması öncesinde Ekspertiz yapılması gereklidir. Fiyatların gerçekçiliği , Hukuki ve Teknik yönden sorunsuzluğu görülmeden pazarlama aşamasına geçilemez. Tüm Ekspertizler , istenirse yazılı olarak rapor edilir. Ekspertiz Raporlarının Yazılı istenmesi halinde, Ücret karşılığı raporlar hazırlanarak Mal Sahibine sunulur.

 

2- PAZARLAMA :

Ekspertiz sonucunda Hukuki ve Teknik açıdan problemsiz olan gayrimenkullerde , Mal Sahibi ile , Satılık ve / veya Kiralık fiyatlarında mutabık kalındığı takdirde “ Süreli tam yetkili pazarlama sözleşmesi ” yapılır. Bu yetkiye istinaden fiili pazarlama çalışması , Acentelerimiz tarafından başlatılır.


3- İDARİ VE MALİ HİZMETLER :

Hizmetlerimiz arasından , Mal Sahibinin istediği konu başlıkları netleştirilerek , tüm detayları içeren “Müşavirlik Sözleşmesi” yapılır. Bu sözleşme çerçevesinde çalışma yapılır.

 4- HUKUK HİZMETLERİ : Mal Sahibinin istediği konu başlıkları netleştirilerek , tüm detayları içeren “Müşavirlik Sözleşmesi” yapılır. Belirlenen yetkiler için Avukatlarımıza , Mal Sahibi tarafından vekalet verilir. Bu sözleşme ve vekalet çerçevesinde çalışma yapılır.

 

5- ÖZEL PROJELER OFİSİ : 

Pazarlaması özel bir bilgi birikimi ve organizasyon gerektiren, büyük ölçekli Konut Projeleri, Plazalar, Alışveriş Merkezleri gibi yapıların pazarlamasında Özel Projeler Ofisi, Proje Sahibi ile Ön Protokol yaptıktan sonra, tam detaylı “Fizibilite ve Müşavirlik Raporu “ hazırlar. Ücret karşılığı hazırlanan bu rapor sonrasında, Proje içeriği ve Pazarlama ana hatlarında anlaşıldığı takdirde, “Tek Yetkili Pazarlama Sözleşmesi” imzalanarak, Pazarlama Çalışması başlatılır.

 

SONUÇ OLARAK :

  1.  Emlak Müşavirliği , yukarıda belirtilen 5 ana başlığın içindeki tüm unsurların organize edilmesi veya bir kaçı üzerinde anlaşılması, her konu ile ilgili Yetkililerin görüş ve önerilerinin derlenmesi , portföy yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususları da inceleyerek düzenli rapor edilmesiyle Mal Sahibinin onayına sunulmasını içerir.
     
  2.  Yukarıda belirtilen tüm konuların Mali yönü , Tarafların hak ve yükümlülükleri , Mal Sahibinin talepleri doğrultusunda ayrı ayrı görüşülür , ilgili Hizmet ve Müşavirlik Sözleşmelerinde hangi konularda çalışılacağı belirtilir , taraflarca onaylanarak çalışma başlatılır.

Yazılım : Emlakkobi

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir